Texts in English


Μια εξαιρετική ψηφιακή τεκτονική βιβλιοθήκη από τον Louis Trébuchet. Βιβλία και σπάνια ντοκουμέντα των τελευταίων τριών αιώνων σε Γαλλικά, Αγγλικά και Ισπανικά. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ζητήσετε κάποιο ιδιαίτερο κείμενο που ψάχνετε . Αξίζει μια επίσκεψη για τους φίλους του είδους και όχι μόνον.

http://www.masoniclib.com/browse.php

 

Advertisements

prometheus

The Eye of the Storm: Promethean Man and Spiritual Unity in the Esoteric Counter-Enlightenment
by Sasha Chaitow, BA Comm., MA Eng.Lit., MA candidate, Western Esotericism

Religious warfare in Europe and the Middle East is not a new phenomenon. It has raged in various combinations for the best part of the last 2000 years. However, alongside the three monotheistic religions, which despite their common roots have long conflicted on doctrinal matters, both with each other and within themselves, there has long existed a form of thought, or a corpus of currents which are grouped under the broad term Western Esotericism. (περισσότερα…)


Some pages from my book Bleeding Angels – The Esoteric Traditions of Europe translated by Yannis Assimakopoulo

The night of January 6, 1721, must have been cold and foggy, nothing particularly unusual for London in the winter. What seemed unprecedented to the inhabitants of the British isle was that, after many years, Christmas season had gone by uneventfully. The battle of Glenshiel the previous year had conclusively put an end to the second uprising attempt of the Jacobites and those of the remaining followers of Jacob Stewart who had not already fled the country to France, or by cheer chance had not added their heads to the executioner’s collection, were found in some royal dungeon. George I was now the indisputable king and the Hanover dynasty established by his enthronement would keep the Crown of Great Britain for the next two centuries.
(περισσότερα…)

Advertisements

In 2nd century b.C. Herod Atticus founded in Nea Makri, in the Brexiza area (North Eastern part of the former American Base), an Egyptian sanctuary, one of the most important of its kind remained in Greece. (περισσότερα…)

Advertisements

THE TOMB AND THE THEATRE

Notes on the history of the western esoteric tradition

 

Paper presented at the University of Indianapolis Phoenix Rising Conference: Death and Renaissance in Philosophy, Art, and Literature, November 7th 2009

My name is Iordanis Poulkouras, and my presence here is mainly related to my capacity as editorial consultant of AVATON publishing house, rather than my status as an author.

Over the course of many years, the viewpoint of our periodical has remained both consistent, as well as unique to the Greek market.. The study of Esoteric Traditions should and must  also pass through the filter of organized academic research, as has been the case for many years in numerous European countries and the U.S. It is a great pleasure to actively participate here in this first  attempt by Ms Chaitow to introduce these studies to Greece, honored by the presence of professors, postgraduate students, researchers and authors from the entire world; all under the hospitable aegis  of the University of Indianapolis, which has been supportive of this effort  from the very beginning.

It is significant that we are in Greece and more so, in Athens, since it is an oft-quoted fact that Philosophy was born here.

This is where legends have been narrated, histories recorded and it is here that the boundaries of two worlds have been laid; namely the world of gods and that of humans, while in between these two separate worlds, lies that of heroes.

The latter is a world of initiatory concepts, where the hero often goes about his everyday life in a simple or careless manner; like for instance Hercules, who, through his trials, nevertheless succeeds in  lifting on his shoulders not only his companions but his entire race, taking them a step forward, thus conquering yet another stretch of the unknown and forbidden, to their own benefit.

Hercules not only came out alive from Hades, but also freed Theseus who was entrapped there.

The ultimate  moment in the lives  of the heroes found in the Western Tradition occurs when they descend to Hades – to their Tomb – alive,  only to emerge triumphant, more alive and enriched by the knowledge and the memory of their journey that they kept alive in both worlds.

Our focus is the Tomb and the Theatre, and as you know, we Greeks are well-known as story-tellers among other things, and I am no different.

So, by narrating stories, I will try to very concisely look through the earliest mysteries from the beginning of mankind, to find the origin of the  symbolism related to our topic, and to outline some characteristic examples that have been passed down to us.

The Tomb and the Theatre!

Anyone who has attended religious and traditional rituals or initiatory ceremonies of any origin or tradition cannot have failed to notice these two elements.

There is always a theatrical procedure in which certain individuals would somehow enact a role, and there is always a passage through the absolute darkness of the tomb, the cavern, and the triumphant return.

(περισσότερα…)

Advertisements
The Eleusinian Mysteries
(trans. Sasha Chaitow)

Paper Presented at the 7th Esoteric Quest Conference on The Mysteries and Philosophies of Antiquity, Samothrace, September 2008

Our topic is the Eleusinian Mysteries, perhaps one of the best-known mystery cults of all time. They are rooted in a very ancient time, long before the city state of Athens or the official worship of the Olympian Gods ever existed. (περισσότερα…)

Advertisements

The Lyrist and the Fairies ( Traditional Cretan folktale)
Από Sasha Chaitow

According to legend, anyone wanting to learn to play the lyre properly, goes to an empty crossroad at midnight, and carves a circle into the ground with a black-handled knife. He sits inside it and begins to play. Soon, fairies appear all around him. They do not mean well, because they want to silence him. Since they can’t enter the circle, they try to lure him out with sweet words and songs and every kind of temptation. But, if he is wise, he turns his heart to stone and keeps playing. «But you can’t play,» they say to him when they see their efforts going unrewarded. «Why are you wasting your time trying to play?»»That’s what I learned, that’s what I play,» replies the lyrist, «What do you care?»»Oh, but we don’t,» they chime, «we just want to teach you how to play properly, to play so that even the rocks will dance for you.» And they keep imploring him to leave the circle. He pays no attention. A little later, they ask him only for the lyre. He passes it to them, taking care not to let his hand or any other part of his body outside the circle, because it will be cut off, or he will go mad. Then one of the fairies takes the lyre, plays breathtakingly for a few moments, and returns it to him angrily. «Take it. You don’t trust us enough to leave the circle, and you expect us to teach you?»The lyrist ignores them, and keeps playing badly. The fairies keep trying to trick him into putting his hand outside the circle. Finally, when the cock crows, so that they not be caught by light of day, they ask him to give them anything he chooses, so that they can teach him to play. He pushes the tip of his little finger just past the border of the circle, and they cut it off right away.
But, they don’t trick him. In a few moments, they teach him to play just like then, and then they vanish.

That is why, when a good lyrist is paid a compliment, sometimes says: «Oh, you think? I learned to play at the crossroads….»


Traditional Cretan folktale. Source: http://www.stigmes.gr/gr/grpages/articles/stavrodromi.html%5D.

Advertisements

Επόμενη σελίδα: »