Αποτέλεσμα εικόνας για evil teacher

Ένας άξιος μαραγκός που κατέχει καλά τη δουλειά του και πιστεύει σ’ αυτήν είναι πολύ πιο ολοκληρωμένος και αξιοσέβαστος άνθρωπος από έναν…:

α- κουφό πρύτανη;

β-  κακό πρωθυπουργό;

γ- κακό επιστήμονα;

Ο Θεοτοκάς κόπηκε!