«Τελικά, δεν είναι εύκολο πράγμα το να ηττηθεί κανείς. Θέλω να πω, για να ηττηθεί πρέπει να πολεμήσει, η ήττα προϋποθέτει τη μάχη, άρα και την πιθανότητα, οσοδήποτε μικρή, μιας νίκης, ακόμα κι αν πρόκειται για έφοδο στον ουρανό».

Φράση δανεισμένη από τον φίλο Δύτη των Νιπτήρων στο,  https://dytistonniptiron.wordpress.com/2016/12/13/debord/#more-2956