Μερικά ενδιαφέροντα έργα του μεγάλου Salvador Dali εμπνευσμένα απο τη Θεία Κωμωδία

dali-divine-comedy

Θεία Κωμωδία

 

 

dali-div-c-celestial-scale

Θεία Κωμωδία, Η Ουράνια Σκάλα

dali-div-c-cerberus

Θεία Κωμωδία, Ο Κέρβερος

dali-div-c-dante-purified

Θεία Κωμωδία, Η Κάθαρση

dali-div-c-minotaur

Θεία Κωμωδία, Ο Μινώταυρος

dali-div-c-the-angels-of

Θεία Κωμωδία, Οι Άγγελοι το Πρώτου Βασιλείου

dali-div-c-the-two-circles-of-spirits

Θεία Κωμωδία, Δυο Κύκλοι των Πνευμάτων

dali-div-c-towards-the-tree-of-law

Θεία Κωμωδία, Το Δέντρο του Νόμου