Από τον ιστότοτοπο του Κύκλου των Φίλων https://kyklostonfilon.wordpress.com φωτογραφίες από την εκδήλωση συνομιλία με τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζαρρα και τον Στάθη Γκόνο και θέμα, Μύθος και μυθουργία σε μια εποχή αγωνίας.

a15