Από το https://kyklostonfilon.wordpress.com/

Ο Κύκλος των Φίλων σας προσκαλεί στο Αίτιον Πολυχώρος,Τζιραίων 8-10, Μακρυγιάννη,  Αθήνα (Σταθμός Μετρό: Ακρόπολη), στις  9 Φεβρουαρίου 2017.

Σε μια συζήτηση  με τον Κωνσταντίνο Θ. Ζάρρα, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμα:

 Μύθος και μυθουργία

σε μια εποχή αγωνίας

zarrasΟ Κωνσταντίνος Θ. Ζάρρας είναι αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο χώρος ειδίκευσής του είναι η ιστορική περίοδος του Δεύτερου Ναού και ο Μυστικός Ιουδαϊσμός του Θρόνου και των Ανακτόρων του Θεού (Maaseh Merkavah και Heikhalot).

Κύρια πεδία έρευνας και συγγραφής του αποτελούν : η Ιστορία της περιόδου του Δεύτερου Ναού˙ ο αρχαίος Ιουδαϊσμός, με τις διάφορες θρησκευτικές ομάδες και φαινόμενα της περιόδου του Δεύτερου Ναού, καθώς και το θρησκειακό και πολιτισμικό του περιβάλλον˙ το ιουδαϊκό υπόβαθρο της Καινής Διαθήκης και του Χριστιανισμού γενικότερα˙ η ιστορία της σχέσης Χριστιανών και Ιουδαίων˙ ο Ραββινικός Ιουδαϊσμός με τη γραμματεία και τη θεολογία του (κυρίως, το Ταλμούδ)˙ το ζήτημα της ουρανίας ανόδου και της μεταμόρφωσης του ήρωα σε αγγελική οντότητα σε αποκαλυπτικά και κείμενα της γραμματείας των Ανακτόρων˙ η προσευχή στον Ιουδαϊσμό˙ ο μυστικός Ιουδαϊσμός, η θεολογία και τα κείμενά του σε όλες τους τις ιστορικές φάσεις και διαστάσεις˙ τα κείμενα, η μυστική θεολογία των Μανδαίων και οι ιουδαϊκές αφορμές αυτής˙ ζητήματα των χειρογράφων της Νεκράς Θαλάσσης και της θεολογίας που απορρέει από αυτά.

Βιβλία του που κυκλοφορούν πάνω στα προαναφερθέντα επιστημονικά πεδία είναι :

  1. Η Αρχαία Ιουδαϊκή Μυστική Παράδοση του Θρόνου(Τυποφιλία, Θεσσαλονίκη 2000, σελίδες 254).
  2. Το Δένδρο των Ψυχών: Σπάνια αποσπάσματα από τη θεοσοφική Καμπαλά(Αρχέτυπο, Θεσσαλονίκη 2002, σελίδες 215˙ εξαντλημένο, αλλά υπό εμπλουτισμό και επανέκδοση).
  3. Ιστορία της Εποχής της Καινής Διαθήκης Β΄: Ιουδαίοι και Χριστιανοί σε Αναζήτηση Ορίων(Έννοια, Αθήνα 2008, σελίδες 344˙ υπό εμπλουτισμό και επανέκδοση)·
  4. Λαοί και Πολιτισμοί της Περιόδου του Δεύτερου Ναού(Έννοια, Αθήνα 2008, επανεκδ., σελίδες 208˙ πρώτος τίτλος: Λαοί και Πολιτισμοί της Βίβλου).
  5. Αρχαίος Ιουδαϊσμός: Μελέτες Α΄(Έννοια, Αθήνα 2011, σελίδες 408).  
  6. Ιστορία των Χρόνων της Καινής Διαθήκης(Έννοια, Αθήνα 2012, επανεκδ., σελίδες 696).
  7. Η Μυστική θεολογία των Μανδαίων: Οι ιουδαϊκές αφορμές(Έννοια, Αθήνα 2014, σελίδες 197).
  8. Ταλμούδ (Έννοια, Αθήνα 2015, σελίδες 488).