Φωτογραφίες απο το https://kyklostonfilon.wordpress.com

7

Από την εκδήλωση μας στο Αίτιον Στάθης Γκόνος και Ιορδάνης Πουλκούρας με τον καθηγητή Ι. Αντωνίου