Η «υπερβατική» φιλοσοφία είναι σήμερα πιο εύκολα προσβάσιμη από ποτέ:  Έχουμε γνώση που κάποτε ήταν το καλά φυλαγμένο  προνόμιο των μυημένων, μαζί με την ελευθερία για να συζητήσουμε και να ακολουθήσουμε  ιδέες χωρίς φόβο εκτέλεσης με την κατηγορία της αίρεσης. [Αλλά] το τίμημα που πληρώνουμε για αυτή την ιστορικά μοναδική κατάσταση είναι ότι ζούμε στο σύγχρονο κόσμο, όπου είναι φανερό ότι  οι τρελοί διευθύνουν το άσυλο …

Joscelyn Godwin, The Golden Thread: The Ageless Wisdom of the Western Mystery Tradition

Το έγραψε το 2007. Και μιλώντας για τρελούς από τότε το διαδίκτυο έχει εξαπλωθεί πολύ περισσότερο και η κρίση έχει βάλει και αυτή το χεράκι της.

Καλή Κυριακή