Μια επιλογή εικόνων και των φράσεων που τα συνοδεύουν από το έργο του Gabriel Rollenhagen (1583- 1619) Nucleus emblematum selectissimorum (1611) και Emblematum centuria secunda (1613).

 

Caecus Nil Luce Iuvatur

Καμία λάμψη δεν μπορεί να δει ο Τυφλός

Caecus nil facibus nil lychni luce iuvatur
Nec videt in media noctua stulta die.
Hee that is blind, will nothing see
What light soe’re about him bee.

Caecus Nil Luce

 

Cetera Mortis Erunt; Vivitur Ingenio

Όλα τα άλλα ανήκουν στο θάνατο. Μόνο η Γνώση (ιδιοφυΐα) σημαίνει ζωή,

 Disce bonas artes, et opes contemne caducas.
Vivitur ingenio; cetera mortis erunt.
By Knowledge onely, Life wee gaine,
All other things to Death pertaine.

Cetera Mortis

In Se Sua Per Vestigia Volvitur

ΕΝΙΑΥΤΟΣ. Όλα επιστρέφουν σπειροειδώς στα προηγούμενα χνάρια τους

 Sic in se, sua per vestigia, volvitur annus,
Motibus aeternis tempora continuans.

Through many spaces, Time doth run
And, endeth, where it first begun.

In Se Sua Per Vestigia Volvitur

Labore Et Constantia

Δουλειά και επιμονή

Omnia perficies constante labore, nec ullum
Difficile est, illi qui bene pergit, opus.

Good Hopes, we best accomplish may
By lab’ring in a constant-Way.

labore

Mors Vitae Initium

Ο θάνατος είναι αρχή της ζωής

Grana velut putrefacta novas meditantur aristas;
Sic vitae mors est haec quoque principium.

Death is no Losse, but rather, Gaine;
For wee by Dying, Life attaine  Mors Vitae Initium

Paulatim, Non Impetu

Βαθμιαία, σταδιακά και όχι με ορμή.

Paulatim leni decurrit arenula lapsu
Non impetu delabitur.

What cannot be by Force attain’d,
By Leisure, and Degrees, is gain’d

Paulatim, Non Impetu

Pro Lege Et Pro Grege

Για τον Νόμο και για τον Λαό
Dux, vitam, bonus, et pro lege, et pro grege ponit,
Haec veluti pullos sanguine spargit avis.

Our Pelican, by bleeding, thus
Fulfill’d the Law, and cured Vs.

Pro Lege Et Pro Grege

Prudente Simplicitate

Συνετή απλότητα
Vitam quod faciat beatiorem
Prudens simplicitas, pie putamus.

Man’s life, no Temper, more doth blesse
Then Simple-prudent-harmelessenesse.

prutence

Quocumque Ferar

Όπου κι αν υπάρξω ( θα εμφανίζομαι σαν να είμαι ο ίδιος)
Non refert quocumque ferar; ferar unus et idem,
Cum similis semper totus ubique mihi.

On whether side soe’re I am
I, still, appeare to be the same.

Quocumque Ferar

Vive Memor Lethi; Fugit Hora

Πάντα να έχεις επίγνωση του Θανάτου. Ο Χρόνος τρέχει
Vive memor lethi; fugit hora; memento salutis
Dum licet et vitam, ceu moriturus, age.

Live, ever mindfull of thy dying
For, Time is alwayes from thee flying.

http://distichalatina.blogspot.gr/2010/12/rollenhagen-and-wither.html