«Όσο και αν μένουν ανεκτέλεστα τα έργα,

όσο και αν είναι πλήρης η σιγή (η σφύζουσα εν τούτοις)

και το μηδέν αν διαγράφεται στρογγύλον, ως άφωνον στόμα ανοικτόν,

πάντα, μα πάντα, η σιγή και τα ανεκτέλεστα όλα,

θα περιέχουν έν μέγα μυστήριον γιομάτο, ένα μυστήριον υπερπλήρες, χωρίς κενά και δίχως απουσίαν, έν μέγα μυστήριον

(ως το μυστήριον της ζωής εν τάφω)

-το φανερόν, το τηλαυγές, το πλήρες μυστήριον της υπάρξεως της ζωής, Άλφα-Ωμέγα.»