«Θα μπορέσει ο σημερινός άνθρωπος να υπερβεί τη φυσική του ροπή προς την αδράνεια, την ησυχία;
Άλλωστε ο Θουκυδίδης το είχε πει αυτό: Ή ελευθερία ή ησυχία, πρέπει να διαλέξετε.
Ή θα είσαστε ελεύθεροι ή θα είσαστε ήσυχοι.
Και τα δυο μαζί δεν γίνονται.»

Κορνήλιος Καστοριάδης