Εσωτερισμοί

γεμίσαμε βάθη 
και απόντες να τα παρατηρούν

Του Χρήστου Ελμάζη      http://elmageblog.blogspot.gr/2013/01/blog-post_24.html