Προσευχή (η) ουσ.: αίτημα αναστολής των νόμων της φύσης για λογαριασμό ενός κατ’ ιδίαν ομολογία ανάξιου αιτούντα.

Ambrose Bierce