Υποστήριξη για τον ελληνικό λαό από την Τεκτονική Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας

http://www.godf.org/index.php/actualite/details/liens/position/nom/Prises-de-position/slug/soutien-au-peuple-grec

«Υποστήριξη για τον ελληνικό λαό                           Ημερομηνία: 24/02/2012

Την 18η Φεβρουαρίου, ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας μετέβει στην Αθήνα για να εκφράσει κατά την διάρκεια μίας διαλέξεως Ανοιχτής στο Κοινό, παρουσία 400 ατόμων, την αλληλέγγυα υποστήριξη της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας στον Ελληνικό Λαό.

Την ίδια μέρα, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες διεξήχθησαν εκδηλώσεις που είχαν ως στόχο να καταγγείλουν τα οικονομικά μέτρα που θέτουν σε κίνδυνο, στην Ελλάδα, καθώς επίσης και σε όλη την Ευρώπη, τους πληθυσμούς τους πιο ασθενείς και τους πιο ευάλωτους.

Με την ευκαιρία αυτή ο Μεγάλος Διδάσκαλος υπογράμμισε τον ρόλο του Ελευθεροτεκτονισμού στην οικοδόμηση της Ευρώπης και έκανε έκκληση για την ανάπτυξη μίας κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα σε ένα πλαίσιο ελευθερίας της συνειδήσεως και με σεβασμό στο δημοκρατικό συμβόλαιο που έχει υπογραφεί ανάμεσα στους λαούς και τους ηγέτες τους.»

Η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας είναι η αρχαιότερη μεγάλη στοά που λειτουργεί σταθερά από το 1728 και έχει τη μεγαλύτερη δύναμη στη Γαλλία.

Τον Ιούνιο του 2011 είχε εκδώσει μια ακόμα διακήρυξη όπου εξέφραζε τις ανησυχίες της για «τους τρόπους της πολιτικής διαχείρισης που επιβάλλονται σε πολλές χώρες για την απάλειψη του δημόσιου χρέους.  Η αυστηρότητα των μέτρων αυτών θέτει σε κίνδυνο την διατήρηση της δημοκρατίας στην Ευρώπη και τον κόσμο».

https://iordanisp.wordpress.com/2011/06/23/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B3%CE%B1/