Ένα ενδιαφέρον κείμενο στον παρακάτω σύνδεσμο, περί Κρυπτογραφίας και Κρυπτοανάλυσης του Al-Kindi (c. 801–873) επονομαζομένου και φιλοσόφου των Αράβων επειδή συνέθεσε, προσάρμοσε και προώθησε την Ελληνική και Ελληνιστική φιλοσοφία στον Αραβικό κόσμο.

IC7.html