Σχολιασμός : Αντώνης Αντωνόπουλος

Πιάνο:  Ερμής Θεοδωράκης