Δεν πρόκειται να πειστώ ότι οι αγορές είναι άνθρωποι, εκτός κι αν το Texas εκτελέσει κάποια από αυτές

http://inconue.wordpress.com/(L’enfant de la haute mer)