Η Ευρώπη διέρχεται εδώ και τρία χρόνια την χειρότερη οικονομική, δημοσιονομική και κοινωνική κρίση μετά από τη δεκαετία του τριάντα.

Πώς οι Ευρωπαίοι βιώνουν την παρούσα κρίση ;

Βρισκόμαστε άραγε σε μία στροφή της Ιστορίας όπου επιβάλλεται να εφευρεθεί ή να επαναπροσδιοριστεί ένα νέο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό μοντέλο

« Η διαγραφή των χρεών, μία λύση στην παγκόσμια οικονομική κρίση.

Το παράδειγμα του Σόλωνα στην αρχαία Ελλάδα. »

Όπου παρουσιάζεται, δια μέσου του παραδείγματος του Σόλωνα (VIe αιώνα πριν από την εποχή μας), πατέρα της δημοκρατίας και του πρώτου συντάγματος στον κόσμο, η μερική ή συνολική διαγραφή των δημοσίων ή ιδιωτικών χρεών ως μία λύση που θα οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση.

Σίγουρα δεν είναι απλό, αλλά η πρότασή μας παρουσιάζει μία ανθρώπινη προσέγγιση λειτουργώντας ταυτόχρονα προς όφελος της διαμόρφωσης μίας Ευρώπης πλέον ισότιμης : οφείλουμε όλοι να αποδεχθούμε να κάνουμε μία «αμφίπλευρη θυσία».

Πρέπει να καταλάβουμε ότι  οι « καθημερινοί – απλοί», άνθρωποι συνιστούν τον πραγματικό πλούτο του κόσμου. 

Ή Ίνα Πιπεράκη είναι ενεργή στο ευρωπαϊκό κίνημα για τη Laicite (ObservatoireLaicite), και ως μέλος των διεθνών σχέσεων του μικτού τεκτονικού Τάγματος Δελφοί μετέχει μαζί με τον Μ.Δ. Βασίλη Πάτκα στο Bureau des Conseillers de Politique Europeene της Ευρωπαικής Ένωσης.  Το βιβλίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή μόνο στα Γαλλικά και διατίθεται στην Ελλάδα απο τις εκδόσεις Τετρακτύς. Ελληνικά προσεχώς.


L’Europe traverse, il  y a trois ans, la pire crise économique, financière et socioculturelle depuis les années trente.

Comment les Européens vivent la crise actuelle ?

Sommes-nous à un tournant de l’Histoire mondiale où un nouveau modèle socioéconomique et politique nécessite d’être inventé, ou réinventé ?

J’aimerais vous informer de la sortie de mon tout prochain livre, inspiré d’un philosophe et législateur grec, «Solon», co-écrit avec Jean-Michel Reynaud (cf. pièce jointe) :

 «L’effacement des dettes, une solution à la crise mondiale

L’exemple de Solon dans la Grèce antique»,

Où il est traité, à travers l’exemple de Solon (VIe siècle avant notre ère), père de la démocratie et de la première constitution au monde, de l’annulation partielle ou totale des dettes publiques et privées comme une solution pour sortir de la crise.

Ce n’est pas simple mais notre proposition présente une approche humaniste et elle est en faveur de la construction d’une Europe plus égalitaire : il faut que tous acceptent à faire un « double sacrifice ».

Il faut comprendre que les gens ordinaires font la vraie richesse du monde.