Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης της Μαγνησίας! Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια.
http://www.tem-magnisia.gr/index.php