Λέει ο Έλληνας πατέρας στον γιο του μια μέρα : Υιέ μου σου βρήκα
νύφη.

Απαντάει ο γιος : Πατέρα εγώ θα διαλέξω την γυναίκα που θα
παντρευτώ
Λέει ο πατέρας : Ναι αλλά εγώ η νύφη που σου προτείνω είναι η
κόρη του Bill Gates.
Οπότε ο γιος συμφωνεί.
Πάει ο Έλληνας πατέρας στον Bill Gates και του λέει : Σου έχω
έναν καλό γαμπρό για την κόρη σου.
Απαντάει ο Bill Gates : Μα η κόρη μου είναι μόνο 15 ετών.
Και ο πατέρας : Ναι αλλά ο νέος που σου προτείνω είναι
διευθυντικό στέλεχος στην Παγκόσμια Τράπεζα.
Οπότε και ο Bill Gates συμφωνεί.
Πάει μετά ο Έλληνα πατέρας στον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας
και του λέει : Σου έχω βρει ένα φοβερό διευθυντικό στέλεχος για
την τράπεζα
Απαντάει ο Πρόεδρος : Μα ήδη έχω πολλούς διευθυντές και δεν τους
χρειάζομαι όλους.
Λέει ο πατέρας : Ναι, αλλά αυτός που σου προτείνω είναι γαμπρός
του Bill Gates
Οπότε συμφωνεί και ο Πρόεδρος
Συμπέρασμα : Έτσι κάνουν δουλειές οι Έλληνες …