Ο Φίλτατος Caementarius έστειλε το ακόλουθο σχόλιο που το αναδημοσιεύω και το προσυπογράφω:
Ο (μέγας) André Gide είχε πει:

«Ο κόσμος δεν θα σωθεί, εάν κατ’ αρχήν δύναται να σωθεί, παρά μόνο από τους ανυπότακτους. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε ούτε πολιτισμός, ούτε τίποτε από όσα αγαπούμε και δικαιώνουν την ύπαρξη μας πάνω στη γη. Αυτοί οι ανυπότακτοι είναι το άλας της γης».