Μερικές φωτογραφίες απο το PHOENIX RISING CONFERENCE 2009.

Την επόμενη εβδομάδα θα μπουν στο blog και μερικά κείμενα.

iord

Sasha Chaitow, Hereward Tilton, Iordanis

vers

Arthur Versluis,  Nicholas Goodrick-Clarke, Sasha Chaitow,Emmanuel Korkidakis

Sasha Chaitow, Stefanos Elmazis

elm