Οι Ψυχές όλων των ανθρώπων είναι αθάνατες, αλλά των αγαθών είναι και Θείες (Σωκράτης)

spirit