Ένα χαμόγελο δεν κοστίζει τίποτα ενώ προσφέρει πολλά. Κάνει πιο πλούσιους εκείνους που το λαμβάνουν χωρίς να κάνει φτωχότερους εκείνους που το δίνουν.

Δεν χρειάζεται παρά μια στιγμή,  ενώ η ανάμνηση του μερικές φορές διαρκεί για πάντα.

Ένα χαμόγελο δημιουργεί ευτυχία στο σπίτι, καλλιεργεί την καλή θέληση στη δουλειά και είναι μία επικύρωση φιλίας.

Ξεκουράζει τους ταλαιπωρημένους, δίνει χαρά σʼαυτούς που έχουν χάσει το θάρρος τους, είναι σαν ηλιαχτίδα για τους λυπημένους και είναι το καλύτερο αντίδοτο της Φύσης για τις φασαρίες.

Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ κουρασμένοι για να σας δώσουν ένα χαμόγελο.

Δώστε τους εσείς το δικό σας χαμόγελο διότι κανείς δεν χρειάζεται τόσο πολύ ένα χαμόγελο όσο αυτός που δεν έχει πια να δώσει.