Υπάρχουν στη ζωή μας τέσσερα πράγματα που δεν μπορούν να ανακτηθούν:
Μια πέτρα… αφού ριχθεί!
Μια λέξη… αφού ειπωθεί!
Μια ευκαιρία… αφού χαθεί!
Ο χρόνος… αφού περάσει!

Ένας φίλος άκρως ρεαλιστής σχολίασε το παραπάνω ως εξής :
Μια πέτρα… αφού ριχθεί! [Σκύβεις και τη μαζεύεις. Τώρα αν χτύπησες κάποιον ή κάτι μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη.]
Μια λέξη… αφού ειπωθεί! [Με μερικές ακόμα διευκρινιστικές λέξεις απαλύνεις τα όσα τυχόν αρνητικά δημιούργησε.]
Μια ευκαιρία… αφού χαθεί! [Η εμπειρία ζωής λέει ότι αυτή είναι μια ιδιαίτερα απαισιόδοξη αντιμετώπιση και συχνά καταστροφική. Σκεπτόμενος την ευκαιρία που ‘χάθηκε’ συχνά χάνεις τις επόμενες ευκαιρίες που μπορεί να είναι σημαντικότερες. Και ταυτόχρονα πώς χαρακτηρίζεται κάτι σαν ‘ευκαιρία’;]
Ο χρόνος… αφού περάσει! [Αυτό είναι το μόνο σωστό χωρίς καμιά επιφύλαξη.]

(ευχαριστώ πολύ φίλε Α.)